На протязі [протягом, упродовж? стільки-то часу]


         З одного боку, багато сучасних (і не сучасних) мовознавців вважають цю прийменникову конструкцію прийнятною тільки для позначення місця, що знаходиться на шляху струменя повітря – протягу:


Джерело

Неправильно

Правильно

Юрій Гнаткевич

СЛОВНИК-АНТИСУРЖИК

на протязі року (тижня, розмови)

протягом року

(тижня, розмови)

«Як ми говоримо»

Бориса Антоненка-Давидовича

«на протязі року»

«протягом року»

Чи правильно ми говоримо?

Посібник Євгенії Чак

на протязі, в протягу… в сучасній літературній мові уникають.

На протязі варто вживати, коли йдеться не про час, а про відстань. Наприклад: «Машина буксувала на протязі двох кілометрів».

Отже, з трьох варіантів: протягом, на протязі, в протягу, коли мова йде про час, у сучасній літературній мові найбільш доцільно вживати перший.

 

 

 

 

З другого боку, є й такі думки:

   Чому по радіо й телебаченню часто чуємо на протязі двох (трьох) тижнів, а не протягом двох (трьох) тижнів?

Ці вирази ідентичні, однакові за змістом, хоч синтаксична конструкція їх різна. Вираз на протязі двох (трьох) тижнів побудований з іменником протяг у місцевому відмінку, що вживається на означення як просторових (відстань, віддалення, віддаль), так і часових понять (проміжок часу, тривання у часі). Цей іменник не слід плутати з омонімічним протяг — «струмінь повітря».

Частіше іменник протяг уживається на означення часових понять [...] у часовому значенні може вживатися і в іншому (не місцевому) відмінку, з різними прийменниками.

Синтаксично інакше побудований вираз протягом двох (трьох) тижнів. На сучасному етапі розвитку нашої мови слово протягом виступає у прийменниковому значенні, вимагаючи після себе іменника або словосполучення (числівника, прикметника тощо з іменником, який означає час) у родовому відмінку. [...] Отже, в сучасній мові цілком правильними є обидві конструкції. Думка про неправомірність конструкції на протязі не має під собою серйозних підстав. «Мовознавство» (1969, №5, С. 88)

Словник української мови в 11 томах (1977):
      На протязі чого — протягом (див. протягом 1) чого-небудь. Це вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 308); Здавалось, він на протязі всього життя не зазнавав такого напрочуд ясного спокою, як зараз (Олесь Гончар, III, 1959, 117);

Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) :

Впродолже́ние чего – про́тягом чого, на [в] про́тязі чого, че́рез що, крізь що, за чо́го. [Через усю зі́му слабува́в. Крізь усю́ о́сінь була́ него́да. За пе́ршої доби́ панува́ла ме́ртва церко́вно-слов’я́нська мо́ва (Єфр.)].

 

Стосовно вживання у літературі:

Автор

Твір

Рік

Фрагмент тексту

Старицький

Останні орли

1896

Розбещений,   легковажний   характер

шляхетного панства, вироблений на протязi поколiнь свавiллям i гульбищами,

що не знав нiяких перепон i керiвних засад, виявився тут напрочуд яскраво:

Коцюбинський

Лялечка

1901

Се вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу — і хто знає, що чекає її на новому місці, де, певно, — ох, боже! — є піп і попадя.

Хвильовий

Я (Романтика)

1924

Тоді на протязі кількох темних годин періодично спалахували короткі й чіткі постріли:

Гончар

Прапороносці

1940-ві

Здавалось, він на протязі всього життя не зазнавав такого напрочуд ясного спокою, як зараз. (для позначення часу)

Гончар

Жайворонок

1954

Мусили тоді самі на протязі кілометрів вигачувати собі дорогу (для позначення відстані)

Тютюнник

Вир

1956

Так що поступово ці записи перетворилися в живу історію колгоспних буднів, свідком яких він був на протязі десяти років.

Андрухович

Тринадцяте число

19.05.09

Причини такого стану речей, звичайно ж, передусім зумовлені історично і накопичувалися на всьому історичному протязі – від "тяжкої візантійської спадщини" до мазохістичного розчарування помаранчевим спалахом революції.

 

Таблиця дуже стисла (+Зеров, Плужний, Вишня і багато інших), але впорядкована за хронологією, щоб дати уявлення про історію вживання конструкції в літературній мові. Як бачимо, вживали її від 19 ст. до наших днів.

В наведеного вище випливає наступне:

     1)Прийменникова конструкція (аналітичного типу) «на протязі» для позначення періоду часу та відстані в українській мові існує, як в сучасній народній так і в класичній літературній. Даний факт зафіксовано словниками. Таким чином, суржиком це не є.

      2)Ця конструкція не подобається багатьом мовознавцям. Вони мають підозри щодо її російського походження і закликають уникати її вживання. І справді, як пише Євгенія Чак, «на протязі, в протяг» в сучасній літературній мові уникають.

     3)Втім, достеменно російське походження конструкції не доведено. Проте, вона не дуже вписується у поширену в українській мові безприйменникову парадигму. Справді, відомим є той факт, що українська мова надає перевагу синтетичним конструкціям. Так, «перевел на русский» перекладуть як «переклав російською» (на – «вилетіло»), «идти по улице» - «йти вулицею». Синтетичні конструкції  сприймають як "більш українські", питоміші для мови.

     4)Із зазначених вище причин, перспектив у літературній мові «на протязі», на нашу думку, не має. Вчителі його «кальоним желєзом» із школярів вибиватимуть, мовознавці або травитимуть або стоятимуть осторонь.

 

Дещо про «протягом» та «упродовж»

 

Здавалося б, вживай їх до не схочу. Але не все так просто. На думку Огієнка, «протягом» є штучною конструкцією 19 століття. До речі, словник Грінченка знає це слово лише у значенні "протяжно".

Як же тоді говорили українці до того? Дуже просто. Візьмемо речення «Він працював над цим протягом трьох років (2000-2003)», викинемо з нього "протягом", а трьох поставимо у називний відмінок: «Він працював над цим три роки (2000-2003)». Зміст фактично однаковий, а букв аж на 11 менше. З цього не випливає неправильність «протягом», і говорити простою мовою 19-го століття у 21-му теж ніхто не повинен, але надуживати "протягом", коли можна висловитися коротше, теж не варто.

Щодо «впродовж», то СУМ-11 не маркує його для відстані «У довжину чого-небудь; удовж. Зовсім вона [хатка] порожня сливе.. Стіл із розколиною упродовж посередині (Марко Вовчок, І, 1955, 288).», але ставить «рідко» для часу: «рідко. Те саме, що протягом. Гуцульські кожушки зберігають та одягають на свята впродовж довгих десятиліть. Часом вони переходять од діда до онуків (Терень Масенко,. Під небом.., 1961, 31).»