Новоросія. Національний склад

 

"Споконвічно російська" Новоросія у цифрах і фактах. Хто насправді населяв цей край раніше?


Для багатьох великих держав характерні дуже серйозні регіональні відмінності, іншими словами, вони складаються з кількох історико-культурних регіонів, що мають свою специфіку. Україну часто умовно поділяють на 3 великих регіони, які, в свою чергу, включають ряд менших регіонів. Це т. зв. Західна Україна, Центральна Україна та Південно-Східна Україна.

Неозброєним оком видно відмінність Південно-Східної Україну від перших двох  регіонів: тут і говорять інакше, і голосують інакше. Багато хто навіть задається питанням, чи бува не потрапив цей регіон до складу Україну помилково, а інші навіть впевнені, що цю землі "подарував" українцям Радянський Союз, а взагалі вони (землі) ніякого відношення до України не мають.

Тут я дозволю собі процитувати слова одного автора, які добре ілюструють погляд на Південно-східний регіон як на «споконвічно російські землі». Ось власне:

"Между тем, для нормального человека, такие термины, как Новороссия, являются объединяющими для России и Украины. Эти земли заселялись людьми, говорившими на русском и только на русском языке.[…] Что такое Новороссия? Это территория Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, колонизованных императрицей Екатериной Великой и именовавшихся Новороссией, были присоединены к Украине большевистским режимом волюнтаристским путем.[…] В 1920- е годы большевиками была проведена первая насильственная украинизация, ставшая геноцидом русского большинства этих территорий".

Я пропоную розібратися, хто ж насправді заселяв Новоросію, якою мовою говорив і чия тут була більшість.

 

Новоросія - загальна інформація та коротка передісторія.

 

Коли ми маємо справу з історико-географічними регіонами, потрібно розуміти дві речі: будь-яке районування умовне, історико-географічні регіони в різний час могли мати різні кордони.

Локалізація

Почнемо з локалізації - де знаходиться Новоросія, що в неї входить і як вона співвідноситься з іншими регіонами, зокрема з сучасним Південно-сходом.

Південний схід Україні, з одного боку, - це вся її територія нижче т. зв. осі Воєйкова, іншими словами - степова зона і Крим. Це з опорою на фізичну географію. А з прив'язкою до сучасної адміністративної карти це: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Луганська області та АР Крим.

А що таке Новоросія? Її територіальні межі, за версією різних авторів, різні. У широкому сенсі, в неї включають південні землі України і південно-західні Росії, які закріпилися за Російською імперією в кінці 18-го століття. У вузькому розумінні, а нас цікавить саме воно, оскільки російські землі нас не цікавлять, це територія Катеринославської та Херсонської губерній (іноді, в неї включають і північну (материкову) частину Таврійської губернії). Загалом-то, Новоросія ні у вузькому, ні в широкому сенсі з сучасним регіоном Південно-Східна Україні повністю не збігається, бо в широкому сенсі включає і російські території, а також не включає північні частини Південно-сходу (Харківську і північну частину Луганської областей - це історична Слобожанщина, крайню північну частину Дніпропетровської).

Отже, в нашій статті Новоросія територіально - це Катеринославська і Херсонські губернії (на мапі нижче показані межі Новоросії в цьому сенсі).


Передісторія заселення.


Якщо вірити Марії Гімбутас з її курганною гіпотезою, то південний схід України - частина прабатьківщини протоіндоєвропейців. Протоіндоєвропейці - це носії такої мови, від якого походять майже всі сучасні мови Європи і багато мов Азії (говорить на них 2,5 млр. осіб). Індоєвропейське населення (скіфи, сармати) тут проживало до Великого переселення народів. Потім сюди приходять тюрки. Різні тюркські народи змінювали один одного (гуни, авари, хазари, печеніги, половці, монголо-татари). За тисячу років через ці землі, які є околицями великих Євразійський степів, хто тільки не пройшов. Втім, індоєвропейці ("уже в особі" слов'ян) просто так не поступилися цими землями тюркському світу і періодично заселяли їх. За часів Русі, наприклад, тиверці і уличі заселили правобережні придніпровські степи. Вже в 14-15 століттях відібрати степу у тюрків вирішило Велике князівство Литовське і небезуспішно. У 15-16 століттях в майже незаселений степ періодично навідувалися "уходники", яких приваблювало багатство цих земель. Поступово на цих землях утворилося Запорізьке козацтво. Саме козаки і освоїли північні землі майбутньої Новоросії, і основну роль грала  територія сучасної Дніпропетровської області, де розташовувалося більшість січей. Нижче наводимо карту земель Війська Запорізького на початок 18-го століття.

map-of-cossacks-territory

Як ми бачимо, значна частина Новоросії, задовго до Катерини, не контролювалася Кримом і заселялася запорізькими козаками. При Катерині до складу Росії, за результатами російсько-турецьких воєн, в яких козаки брали активну участь, увійшли інші землі. Катерина віддячила козацтву за вірну службу - ліквідувала Січ, а козацькі землі і новоприєднанні території почали  освоювати нові переселенці.

А зараз ми, власне, з'ясуємо, хто ж заселяв і освоював Новоросійські землі,  якою мовою говорив.


Національний склад Новоросії 1719-1897 рр.


Винаходити велосипед ми не будемо, національний склад населення Російської імперії давно детально вивчений істориками за документами, а нам залишається тільки коротко ознайомити читача з результатами.

Результати ми подамо компактно - в табличках, а потім прокоментуємо. Таблички ми візьмемо прямо з першоджерела - монографії В. М. Кабузана («Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX в. (1719—1858 гг.)», 1976 г. (докторская диссертация)) .

Для довідки:


 

Владимир Кабузан

1932 г. р. Доктор исторических наук. Главный научный сотрудник Института российской истории. Автор 15 монографий, в том числе: «Русские в мире» (1996); «Население Северного Кавказа в XIX–XX вв.» (1996); «Крепостное население России в XVIII — 50-х годах XIX века» (2003)


Отже, частка українського населення Новоросії 1719-1850 рр.:

 частка українського населення у Новоросії

Національний склад за повітами:

 національний склад у повітах Новоросії

Як видно з представлених вище таблиць, населення Новоросії в 19-му столітті було багатонаціональним. Тут проживали українці, росіяни, греки, євреї, німці, молдавани та інші. Проте в регіоні весь час домінували українці. Більш того, в такому багатонаціональному регіоні існували території, майже повністю населені українцями. До активного заселення краю переселенцями на більшій частині території окрім українців взагалі нікого не було. Але і до середини 19-го століття, коли край уже був досить щільно заселений, а загальна кількість населення досягало мільйона, були території з практично моноетнічним українським складом, так в 1850-і українці становили 94,77% населення Новомосковського, 91,07% Олександрійського і 98,85% Верхньодніпровського повіту.

Вдумайтеся в цифру 98,85%! Такому % навіть сучасна Тернопільська область позаздрить. І що цікаво, росіян (великоросів) в 1857 р. тут не було взагалі, жодної людини.

Таким чином в Новоросії 18-19 століть були землі, майже повністю або повністю заселені тільки українцями. Більшість же населення (> 50%) в краї завжди становили українці, а в конкретних повітах майже завжди. Як видно з таблиці, в 1779 р. українці не становили більшості (50%) в 3-х повітах: Ростовському, Олександрівському та Слов'яносербському. У Ростовському повіті (сучасна територія Росії) на перше місце вийшли вірмени, в Олександрівському - греки, які переселилися з Криму, в Слов'яносербському повіті на першому місці були українці, але росіян разом з молдаванами виявилося більше. Зауважте, у жодному повіті росіяни більшості не мали навіть у цей час.  Однак ситуація у цих повітах була тимчасовою, ві змінилася вже за  кілька років. У першій половині 19-го століття українці становили понад 50% у всіх повітах. Перепис 1897-го року також зафіксував переважання українмововного населення майже у всіх повітах. Не становило воно більшості тільки в Одеському, де на перше місце вийшли росіяни, а на друге - євреї.

Росіяни ж грали важливу, але, в порівнянні з українцями, вельми скромну роль у заселенні Новоросії. Їх частка в 18-му столітті була значною в крайніх східних повітах - Бахмутському і Слов'яносербському, в інших їх або взагалі не було, або було дуже мало, наприклад, на території майбутньої Херсонської губернії їх було близько 8% - це третє місце після українців і молдаван. Згодом частка росіян зростала, але навіть в 1857 р. становила лише 8% в Катеринославській губернії.

Таким чином, українці в Новоросії:

  • почали освоювати ці землі раніше росіян (великоросів);
  • завжди становили більшість у краї в цілому, і у всіх, за рідкісним винятком, повітах зокрема;
  • максимальну частку від усього населення краю вони мали в 1745-му році - 96,86%, мінімальну з 1719 по 1858 - в 1779 (64,76%).

Росіяни в Новоросії:

  • почали освоювати ці землі пізніше українців;
  • в жодному повіті ніколи не становили більшості (>50%) (в Одесі на 1897 були найчисленнішим етносом, але 50% не мали);
  • в багатьох повітах не були навіть 2-м за чисельністю етносом, наприклад в середині 19-го століття в Тираспольському повіті займали лише 5-е місце, в Олександрівському - 3-е;
  • відсутні в деяких повітах взагалі!

коллекция комиксов marvel здесь персонажи вселенной marvel